Eksampel: "København", "Aarhus" eller "Odense" eller postnummer.
+0% -0%

Pizzeria & Restuaranter i Horsens
Pizzeria & Restuaranter i andre byer
Borgmestervej 41B
8700 Horsens
25 79 30 70
Strøg Pavillonen
Is
Softice
Alm.30,00
Stor40,00
Gammeldaws 1 kulge
28,00
Gammeldaws 2 kulger
38,00
Gammeldaws 3 kulger
45,00
Eksta kugler
9,00
Ekstra softice
9,00
Milkshake
55,00
Frappe
55,00
Isbombe
38,00
Sluch ice
26,00
Gufdrys
5,00